Holistisch energiebeheer voor maximale hulpbronnenefficiëntie

Effectief energiebeheer is belangrijker dan ooit – om de CO2-uitstoot te minimaliseren en kosten te besparen. Degenen die hun hulpbronnen- en energieverbruik duurzaam verminderen, leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu en het succes van het bedrijf. Met i4connected kunt u dat eenvoudig en op een eenvoudige manier doen.

Energiemanagement met i4connected – duurzaam en energiezuinig

Energiekosten zijn een essentiële factor voor een efficiënte en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Het visueel weergeven en beheren van de verschillende verbruiken, over locaties heen en in realtime, is vaak een uitdaging. Met i4connected biedt Ewon bedrijven een slimme aanpak om hun energie-efficiëntie te verhogen. Op deze manier kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd en kan bovendien aan de wettelijke eisen worden voldaan. Met i4connected krijgt u met één druk op de knop snel overzicht van alle relevante energiegegevens – en neemt u altijd de juiste beslissingen.

i4connected biedt deze voordelen:
  • Bedrijfsbreed energiemanagement voor één of meerdere productielocaties, nationaal en internationaal
  • Productie- en mediamanagement door online registratie van verbruiksgegevens direct in het productieproces
  • Slim energiebeheer voor gedistribueerde eigendommen 100 procent transparantie van het energieverbruik op alle gebieden
  • Vraaggerichte facturering van energiekosten
  • Verdeling van kosten naar kostenplaatsen via verdeelsleutel

Met i4connected bereikt u uw doelen

Digitaliseer energie management
Verbeter energie efficiency
Bescherm het milieu en het klimaat

Highlights

Tick green

Presenteer grafisch de behaalde en potentiële besparingen

Tick green

Visualiseer het realtime verbruik via SCADA-functies

Tick green

Identificeer snel de grootste energie verbruikers

Tick green

i4connected is een gecertificeerd energie management systeem volgens ISO 50001

Tick green

Bereken een breed scala aan KPI's met de geïntegreerde formule-editor

Tick green

Gebruik een webgebaseerde oplossing met mobiele app op alle apparaten

Functies en voordelen van i4connected

Digitaliseren van de energietransitie

Digitalisering maakt het mogelijk om energieverbruik en energieopwekking slim met elkaar te verbinden. Dit bespaart u kostbare tijd, omdat i4connected realtime werkt – alle gegevens zijn met één druk op de knop beschikbaar, wereldwijd en over locatiegrenzen heen. Dankzij de 100% HTML5-gebaseerde werking is informatie eenvoudig toegankelijk via elk eindapparaat en elke browser. Dit vermindert de complexiteit in de dagelijkse bedrijfsvoering: medewerkers kunnen eenvoudig de energiegegevens van alle locaties evalueren, van het overzicht op het hoogste niveau tot de individuele kostenplaats.

Met i4connected kunt u uw energiegegevens ook combineren met andere bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld uit een ERP-systeem) om zo de relatie tussen energiekosten en opbrengst te evalueren – en economisch verantwoorde beslissingen te nemen.

Door de energiestromen in het bedrijf in beeld te brengen, worden de grootste besparingspotentieel snel zichtbaar. Dit is waar u kunt beginnen: optimaliseer het verbruik en verhoog uw operationele energie-efficiëntie op de lange termijn.

Duurzaamheid loont

Goed energiebeheer is onmisbaar voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen. Zeer efficiënte technologieën maken het mogelijk prioriteit te geven aan hernieuwbare energiebronnen. Het verbruik van fossiele brandstoffen kan zo aanzienlijk worden verminderd. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de balans. Duurzaamheid loont – op technisch, economisch en communicatief vlak.

Holistische energiebeheersing is een effectief instrument om de hulpbronnenefficiëntie van het hele bedrijf te vergroten. Met i4connected kunt u uw energie-intensieve installaties en machines monitoren, maar ook alle gebouwen (die een groot deel van het primaire energieverbruik voor hun rekening nemen).

Daarnaast kun je met machine learning patronen in het energieverbruik – zoals belastingspieken – voorspellen en dienovereenkomstig tegengaan. Via geautomatiseerde rapporten en alarmen ontvangen medewerkers een melding en kunnen zij daarop reageren. Bovendien kunnen bepaalde verbruikseenheden automatisch worden uitgeschakeld om piekbelastingen op te vangen.

Case story: Duurzaamheid omhoog, milieuvervuiling omlaag

VW-fabriek in Wolfsburg verhoogt de energie-efficiëntie met System from i4 solutions

In Wolfsburg gebruikt Volkswagen een energiemanagementsysteem dat samen met i4 solutions is ontwikkeld – en is erin geslaagd het energieverbruik van de hoofdfabriek in acht jaar tijd met 25 procent te verminderen. Dit is echter slechts een mijlpaal: de autofabrikant volgt voortdurend zijn strategie voor meer duurzaamheid in de productie.

Het besparen van hulpbronnen en het behalen van klimaatdoelstellingen

De Europese regering heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen aangenomen in Parijs. Er moet flink op het primaire energieverbruik worden bespaard. Dit  betekent een passende bijdrage aan het onder controle houden van de opwarming van de aarde. Ook de industrie wordt hiervoor uitgedaagd. Zwakke punten moeten systematisch worden geïdentificeerd en stap voor stap worden geëlimineerd.

Met i4connected kunt u precies dat doen: potentiële besparingen identificeren, optimalisatiemaatregelen invoeren, deze tijdens de implementatie monitoren en na de implementatie evalueren.

Met een gecertificeerd energiemanagementsysteem draagt ​​u bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien verminder je de directe en indirecte CO2-uitstoot van je bedrijf – met een positieve impact op de CO2-voetafdruk van het bedrijf.

Tick green

i4connected is gecertificeerd volgens ISO 50001