Reparaties & Retouren - RMA

Reparaties & Retouren - RMA

Duranmatic heeft een eigen Service & Support afdeling. U kunt hier terecht met uw technische vragen, maar ook als een product dat u bij ons, of één van onze distributors, heeft aangekocht defect is geraakt. Onze leveranciers hebben een eigen garantie termijn en voorwaarden waarbinnen eventuele gebreken kosteloos door ons zullen worden verholpen.

De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Ook buiten de garantietermijn zullen wij een reparatie snel, vakkundig en tegen een minimum aan kosten voor u uitvoeren.

RMA-Procedure voor reparaties
  • De afhandeling van de RMA procedure gaat volledig via uw eigen klantenportaal bij Duranmatic via klant.duranmatic.nl
  • Vraag een login voor de Duranmatic Portal aan door te mailen naar RMA@duranmatic.nl.
  • Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen altijd deugdelijk te zijn verpakt voor transport in een stevige omdoos. Duranmatic is in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Duranmatic. Wij zullen beschadigde dozen niet aannemen van de vervoerder.
  • Graag willen wij u er op attenderen dat de aan te leveren artikelen voldoende schoon aangeboden worden. Indien dat niet het geval is behouden wij ons het recht voor om het product ongerepareerd te retourneren.
  • Het kan nodig zijn om het product te resetten of te initialiseren voor een goede reparatie. U dient dan ook zelf zorg te dragen voor een backup van uw data.
  • Reparaties zijn altijd op basis van carry-in. De kosten voor verzending naar Duranmatic zijn dus voor rekening van de aanvrager. De transportkosten voor verzending naar u zijn voor kosten Duranmatic. 
Reparatie afhandeling binnen garantie

Onze leveranciers hebben een eigen garantie termijn en voorwaarden waarbinnen eventuele gebreken kosteloos door ons zullen worden verholpen. Indien bij controle blijkt dat het product geen defect vertoont, en het product volgens specificaties van de fabrikant functioneert, worden er onderzoekskosten en eventuele transportkosten berekend.

Reparatie afhandeling buiten garantie

Voor reparaties buiten de garantie termijn wordt een prijsopgave gemaakt als u dit aanvinkt op het webformulier. Wanneer een product gebreken vertoont die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik of omdat deze blootgesteld is aan omstandigheden waarvoor het product niet geschikt is (bijvoorbeeld val-, of vochtschade) ontvangt u ook een prijsopgave. Indien u geen akkoord voor de prijsopgave geeft, worden onderzoekskosten in rekening gebracht wanneer wij het product naar u moeten retourneren. Bij vernietiging zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Defect, direct na levering (DOA)

Wij gaan er van uit dat u een product direct na levering controleert op compleetheid en werking. Wanneer een product niet compleet is of defecten vertoont, dient u dit binnen een week aan ons te melden zodat wij dit kunnen completeren of omruilen. Als dit later aan ons gemeld wordt zal dit als een reparatie worden behandeld.

Retouren:

Onder retouren verstaan we artikelen die verkocht zijn en niet defect zijn maar die u wil terugsturen. Dit is alleen mogelijk na toestemming van de verkoop. U kunt een retour aanvragen via retour@duranmatic.nl. Dit gaat dus niet via het klantenportaal.

  • Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen altijd deugdelijk te zijn verpakt voor transport, in de originele onbeschadigde en complete verpakking, in een stevige omdoos. Duranmatic is in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Duranmatic. Wij zullen beschadigde dozen niet aannemen van de vervoerder.
  • Retouren zijn altijd op basis van carry-in. De kosten voor verzending naar Duranmatic zijn dus voor rekening van de aanvrager.