Algemene leveringsvoorwaarden

Prijzen:

Al onze prijzen zijn per stuk, exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.

Leveringen:

Al onze leveringen binnen Nederland worden franco huis geleverd.
Bij een orderbedrag onder € 250,00 netto wordt er € 25,00 behandelingskosten in rekening gebracht.

Retourname goederen:

Goederen die in opdracht bij derden besteld zijn en niet tot het standaard voorraad assortiment van Duranmatic behoren worden niet retour genomen. Lopende opdrachten voor deze goederen kunnen alleen na toestemming van Duranmatic geannuleerd worden. Retourzendingen mogen alleen plaatsvinden na overleg met onze verkoopafdeling en dienen voorzien te zijn van een kopie pakbon en/of factuur.

Betalingscondities:

Facturen dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde en vooraf overeengekomen betalingstermijn. Na het verstrijken van deze termijn staat het Duranmatic vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incasso maatregelen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de debiteur. Indien er sprake is van een eerste opdracht aan Duranmatic moet de factuur bij vooruitbetaling worden voldaan. Opdrachten voor afnemers buiten de EU moeten altijd worden voldaan bij vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

Leveringscondities:

Op al onze transacties zijn de "FHI Algemene Leveringsvoorwaarden" uitgegeven door de Vereniging FHI, federatie van technologiebranches, gevestigd te Amersfoort van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.
Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. De “FHI Algemene Leveringsvoorwaarden” zijn hier beschikbaar.

WEEE regeling:

Om aan de verplichte regelgeving met betrekking tot afgedankte apparatuur te voldoen heeft ons bedrijf zich aangesloten bij de Stichting Recycling Technologische Apparatuur (Stichting RTA). Voor bij ons gekochte apparatuur welke onder de regeling vallen en die u wenst af te danken kunt u direct contact opnemen met de Shanks-RTA website. ( www.shanks-rta.nl, zie hiervoor de button voor “ ontdoener”). Men kan dan na goedkeuring de apparatuur naar een door ons opgegeven verzameldepot sturen. Meer informatie over deze regelgeving en de consequenties voor producenten / leveranciers van professionele apparatuur kunt u vinden op de website van Stichting RTA www.stichtingrta.nl

Geldigheidsduur offertes:

Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na de dagtekening tenzij anders vermeld.