Displays en tellers

Elektronische, elektromechanische of pneumatische registratie, controle en evaluatie.

Ontdek de wereld van displays en tellers. We ontwikkelen en produceren al meer dan 60 jaar teltechnologie voor de hele wereld. Naast de hoge kwaliteit van onze producten, is vooral de verscheidenheid aan mogelijkheden voor het nauwkeurig en betrouwbaar registreren van tijden, frequenties, energie en posities en het aansturen van processen indrukwekkend. Elk display, elke meter staat voor optimale leesbaarheid – in alle omgevingen.

Visualiseren en controleren

  • Pulsen
  • Positie
  • Bedrijfsuren en tijden
  • Snelheden en frequenties
  • Energie in kWh
Pulstellers

Acquisitie van producten, hoeveelheden en gebeurtenissen. Elektromechanische, elektronische en pneumatische pulstellers.

Preset tellers

Regel eenvoudig pulsen, tijden en snelheden. Elektromechanische en elektronische vooraf ingestelde tellers.

Urentellers / Timers

Registratie van intervallen, looptijden en onderhoudsintervallen. Elektromechanische en elektronische tellers.

Preset Timers

Regel eenvoudig pulsen, tijden en snelheden. Elektromechanische en elektronische tijdtellers.

Tachos / frequentiedisplays

Registreer, regel en bewaak lineaire en rotatiesnelheden en stroomsnelheden. Toerenteller met en zonder grenswaarden.

Positie displays

Posities weergeven, bedienen en bewaken. Positie-uitlezingen met of zonder grenswaarden.

Multifunctionele displays

Geef eenvoudig pulsen, tijden en snelheden weer en regel ze. Elektromechanische en elektronische tellers.