EXAKOM is een softwarebedrijf gespecialiseerd in big data en digitale oplossingen voor plant- en iiot-analyse. Het bedrijf is gevestigd in de Provence (Frankrijk) en Boston (USA) en verkoopt zijn producten sinds meer dan 15 jaar in meer dan 20 landen via een netwerk van gekwalificeerde partners. Het toonaangevende product is PLUTO live & web report, een moderne en robuuste out-of-the-box software voor live monitoring- en rapportagetoepassingen.

Exakom PLUTO Life & Web Report

PLUTO Live & Web Report is een eenvoudig en volledig configureerbaar softwareproduct voor monitoring en rapportage. Het biedt alle mogelijkheden om verbinding te maken en gegevens te verzamelen van slimme gebouwen, fabrieken, machines en IOT-servers.

Waarom PLUTO Live & Report ?

Pluto Live & Web Report behoort tot de nieuwste generatie rapportage en monitoring software en is bedoeld voor bedrijven die een modern en robuust informatie management systeem zoeken om:

  • Data van verschillende gegevensbronnen te verzamelen
  • Data om te zetten naar informatie door slimme analyse
  • Professionele applicaties voor monitoring en rapportage te ontwerpen
  • Data analyse visualiseren en combineren van meerdere applicaties

Met Pluto is het mogelijk om dashboards te maken die een compleet overzicht geven van uiteenlopende variabelen die bepalend zijn voor productiesites. Een van de sterke punten van Pluto is dat het geen moeite heeft met de gelijktijdige bewerking van verschillende databasesystemen. Daarnaast kan Pluto goed overweg met statistiek. Gemiddelden, standaarddeviaties, varianties worden automatisch berekend. Maar ook visualisering van cijfermateriaal in de vorm van grafieken zoals curves, staafdiagrammen en taartverdelingen is onderdeel van Pluto. Sowieso zijn de mogelijkheden om informatie grafisch te presenteren erg groot; dashboards kunnen worden opgebouwd uit tekeningen, foto’s, plattegronden, staafdiagrammen, klokken enzovoorts. Alle reportages, dashboards en grafieken zijn via een browser op internet te zien.

Pluto is uitgerust met een aantal interfaces waardoor uiteenlopende dataformaten verwerkt en gepresenteerd worden. Productmanagers en plantbeheerders willen oplossingen die KPI’s snel en overzichtelijk kunnen presenteren. Daarvoor moeten data verzameld worden die afkomstig zijn van PLC’s, analoge meetinstrumenten, Scada, DCS-systemen, historians en andere bronnen. Ook belangrijk is de grafische presentatie daarvan. In plaats van eindeloze tabellen kan Pluto met staafdiagrammen, trendgrafieken in combinatie met plattegronden, landkaarten, foto’s en tekeningen een makkelijk toegankelijk totaaloverzicht geven.

Pluto brengt realtime presentatie op een hoog niveau. Zonder diepgaande kennis van databases kun je met Pluto Live Report een live dashboard maken. Data afkomstig uit databases en ontwikkeld met OSIsoft PI, MySQL, Oracle, GE POFICY Historian of Siemens Desigo kunnen vanuit Pluto direct gevisualiseerd worden; maar ook aangevuld, gecorrigeerd en geüpdated. Belangrijk voor de realtime presentatie in de vorm van dashboards is de integratie van OPC clients DA en UA in Pluto. Door de integratie van OPC clients DA en UA kan Pluto data in realtime verzamelen; met als resultaat een realtime dashboard.”